Palmsöndag

Hoppet sviker oss inte
Hjälpen kommer
Herren är nära
Ropen höjs och mantlar läggs ned
Han kommer till oss